HANELISTE KEVADISE HEIDUTUSJAHI UURING


Uuringutega selgitasime kevadrändel põldudel toituvate hanede (sh haned ja lagled) heidutusjahi teostatavust. Eesmärk on suunata haned aladele, kus nende poolt tekitatavad kahjud on aktsepteeritavad, samas tagades ohustatud haneliikide ohutuse.

2019 aasta heidutusjahi uuringu aruanne  lae_alla
2020 aasta heidutusjahi uuringu aruanne  lae_alla
2022, haneheidutuse uuringukava ja metoodika  lae_alla
Hanede määramise juhend  lae_alla