HANELISTE HEIDUTUSJAHI UURING 2019


Uuringu eesmärk on välja selgitada kevadrändel olevate haneliste letaalse heidutuse tõhusus põldudel võrreldes mitteletaalse heidutusega.
Selleks tuvastatakse teaduslikul meetodil letaalse ja mitteletaalse heidutusviisi mõju ja erinevus põldudel toituvate haneliste käitumisele ja arvukusele kevadrände perioodil.


Tellija: Keskkonnaamet
Uuringu teostaja: OÜ Rewild

Info: piret.remm@rewild.ee, ‭+372 528 9349

Metoodika kirjeldus  lae_alla
Haneliste heidutusjahi uuringu vahekokkuvõte, 05.06.2019  lae_alla
Haneliste heidutuse ankeet PDF  lae_alla
Haneliste määramisjuhend  lae_alla
Harjuta lindude loendamist